Cor Mul

Cor Mul (1960) is directeur-eigenaar van Mul Projectontwikkeling, dat hij in de jaren negentig oorspronkelijk heeft opgezet om de vastgoedportefeuille van familiebedrijf Mul Groep te vernieuwen. Sindsdien heeft Mul voornamelijk in Amsterdam diverse wooncomplexen voor de residentiële huur- en koopmarkt ontwikkeld, onder meer in de Rivierenbuurt, Amsterdam-Oost en Amsterdam Nieuw-West.

Daarnaast vervult Cor Mul binnen Mul Groep, waartoe de verschillende ondernemingen van de familie behoren, de rol van directeur Projectontwikkeling, Bouwtechnische zaken en Financiële zaken. Mul Groep is hoofdzakelijk actief in vastgoedbeheer, maar ook in vastgoedontwikkeling, veelal in samenwerking met Mul Projectontwikkeling.

Mul Projectontwikkeling

Mul Projectontwikkeling ontstond medio jaren negentig vanuit Cor Muls behoefte om nieuwe woningen te ontwikkelen voor de familieportefeuille. Tot dan toe hadden Mul, zijn vader en zijn zus ingezet op de renovatie van bestaande woningen, maar dat bood niet in alle gevallen uitkomst. Mul besloot daarom om woningen uit de familieportefeuille met Mul Projectontwikkeling te kopen, te slopen en te vervangen door zelfstandig ontwikkelde woningen.

Meerhuizenpoort, dat ruim zestig huur- en koopwoningen in de stijl van de Amsterdamse School omvat, was in 2002 het eerste project dat Mul Projectontwikkeling opleverde, maar in de jaren daarop volgden meer successen. Zo vond in 2011 de oplevering plaats van tachtig nieuwbouwwoningen in Badhoevedorp, in 2014 van een duurzame woontoren in Amsterdam-Oost en in 2017 van meer dan honderdtwintig driekamerwoningen in Amsterdam Nieuw-West.

Mul Groep

Binnen Mul Groep focuste Cor Mul vanaf zijn intrede in het familiebedrijf, halverwege de jaren tachtig, op de coördinatie van herstel- en onderhoudswerkzaamheden, totdat deze focus verschoof naar de renovatie van de vastgoedportefeuille. Daarbij deed Mul Groep een beroep op een subsidieregeling van de gemeente Amsterdam, waarbij Mul verantwoordelijk was voor de subsidieaanvragen en het verdere renovatieproces. Dat hield onder andere het verrichten van de onderhoudsinventarisaties in, evenals het overzien van het gehele uitvoeringstraject en het regelen van de financiering.

Nadat deze subsidieregeling aan het begin van de jaren negentig tot een einde kwam en een groot deel van de woningen in de portefeuille van Mul Groep was gerenoveerd, verlegde Mul het zwaartepunt van zijn activiteiten naar het technisch beheer, reguliere onderhoud en mutatieonderhoud van de woningen die de familie in eigendom had. Tegelijkertijd namen Mul en zijn zus het vastgoedbedrijf definitief over van hun vader, die zich in de jaren negentig geleidelijk uit de onderneming terugtrok. Sindsdien staat de tweede generatie aan het hoofd van het familiebedrijf en is ook de volgende generatie al binnen de onderneming werkzaam.

The Network Kitchen

Zijn ruime ervaring met de verhuur van woningen aan primaire doelgroepen heeft de ondernemersvisie van Cor Mul in aanzienlijke mate gevormd. Niet financieel gewin staat voorop, maar verhuren tegen een redelijke prijs en daar hoge service en kwaliteit tegenover stellen. Daarbij vertrouwt Mul bovendien op een hecht netwerk van toeleveranciers, aannemers en andere dienstverleners, waarvan hij met sommigen al ruim dertig jaar samenwerkt. Daardoor kan hij huurders niet alleen in technisch en financieel opzicht het beste bieden, ook weet hij zichzelf te allen tijde verzekerd van betrouwbare adviseurs.

Voor zijn zogenaamde preferred suppliers, de partners die structureel en langdurig bij zijn beheer- en ontwikkelingsprojecten betrokken zijn, heeft Cor Mul in 2017 The Network Kitchen (TNK) opgericht. Deze netwerkclub, waarvan Mul ook voorzitter is, combineert het zakelijke met het culinaire en komt regelmatig samen in een kookstudio in de plint van een van Muls eigen ontwikkelingen in Amsterdam-Oost.  

Wilt u ook een achtergrondartikel op deze website? Stuur een bericht naar info@vastgoedjongens.nl.