Dion Bartels

Dion Bartels (1958) is de oprichter en eigenaar van Bartels Consultancy, een consultancybureau voor commercieel-juridisch advies met een focus op de WOZ en OZB-aanslag. Voorheen was Bartels eigenaar van Bartels Advocaten en advocaat op het gebied van projectontwikkeling en aannemerij, in het bijzonder bij grote fraudezaken zoals Golden Sun Resorts, Easy Life Investments, Caribbean Comfort, Partrust en Palm Invest. Tevens is hij in te huren als spreker en heeft hij een boek geschreven over de frauduleuze praktijken bij Palm Invest.

Consultant in WOZ- en OZB-zaken

Nadat hij in 2010 Bartels Consultancy had opgericht, specialiseerde Dion Bartels in zaken aangaande de waardering onroerende zaken (WOZ) en onroerendezaakbelasting (OZB). Hoewel dat in de eerste jaren nog voornamelijk klanten betrof die hun WOZ-waarde trachtten te verlagen – dat betekende immers ook een lagere belastingaanslag – ontdekten klanten sinds een wetswijzing in 2015 ook de voordelen van een hogere WOZ-waarde. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een lagere te betalen hypotheekrente of juist een hogere te verkrijgen hypotheek of te rekenen huursom.

Tot zijn klanten rekent Bartels veelal personen en organisaties die meerdere, vaak een groot aantal, panden in eigendom of beheer hebben en die dus evenzoveel grote aantallen belastingaanslagen op de mat krijgen. Klanten zijn onder meer diverse hotelgroepen en leden van de Quote 500 en hun ondernemingen, maar bijvoorbeeld ook directeur-grootaandeelhouders met meerdere woningen in eigendom.

Planschade

Eind 2020 breidde Dion Bartels zijn activiteiten uit en werd hij aandeelhouder van het Planschade Instituut. Met die onderneming richt hij zich op het planschaderecht en helpt hij klanten die schade ondervinden van planologische wijzigingen op het eigen perceel of in de omgeving. Dit vakgebied is nauw verwant aan Bartels specialismen, de WOZ en OZB, en het merendeel van de zaken komt dan ook voort uit de activiteiten van Bartels Consultancy.

Advocaat met een neus voor fraudezaken

Tegenwoordig staat Dion Bartels woningeigenaren bij die teveel belasting dreigen te moeten betalen door een incorrecte berekening van de WOZ. Die misrekening kan zeker intentioneel zijn, maar gebeurt ook per abuis. Eerder in zijn carrière vocht Bartels daarentegen grote fraudezaken aan, waarin beleggers het slachtoffer waren geworden van bewust handelende malafide beleggingsfondsen. Dat deed hij als eigenaar van en advocaat bij Bartels Advocaten, dat hij in 1985 oprichtte.

Als advocaat in beruchte fraudezaken vergaarde Bartels landelijke bekendheid. Zo stond hij onder meer gedupeerden bij in zaken die betrekking hadden op de activiteiten van de beleggingsfondsen Golden Sun Resorts, Easy Life Investments, Caribbean Comfort, Partrust en Palm Invest.

Auteur en spreker

Over de zaak Palm Invest schreef Dion Bartels een boek. Dat kreeg de naam Palm Invest: Het begin, het grote geld, justitie, advocaten, de ontvoering en de rechtszaak en werd uitgegeven in samenwerking met coauteur Philip Dröge en Uitgeverij Carrera. Mede door het succes van dat boek besloot Bartels ook zijn diensten als spreker aan te bieden voor lezingen over beleggen in onroerend goed, beleggingsfraude. Daarnaast spreekt hij over zijn eigen levenservaringen, waarbij onderwerpen als het eigen falen, tekortkomingen en vallen en opstaan aan bod komen. In deze hoedanigheid is Bartels lid van de Professional Speakers Association (PSA) Holland.

Vroege carrière en opleidingen

Voordat Dion Bartels in 1985 met Bartels Advocaten zijn eigen weg ging, was hij drie jaar advocaat bij Wijn & Stael Advocaten. Daar was hij aan de slag gegaan direct na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht, die hij in 1982 afrondde. Datzelfde jaar werd Bartels in Utrecht namens de VVD gemeenteraadslid. In deze functie kwam hij in aanraking kwam met geldstromen, procedures en vastgoed. Dat wekte dusdanig zijn interesse, dat hij niet alleen met Bartels advocaten in deze richting specialiseerde, maar ook tussen 1990 tot 1992 aan de Universiteit van Amsterdam de postdoctorale opleiding Vastgoed- en beleggingskunde doorliep. Bartels mag dan ook sindsdien de titel ‘Master of Real Estate’ voeren.