Jan Boeve

Jan Boeve werd in 1961 geboren en is sinds februari 2016 directeur van Transport en Logistiek Nederland, ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. Hiervoor was hij werkzaam bij Aedes, BouwNed, NVOB en CBW.

Loopbaan

Jan BoeveNa het vwo te hebben afgerond ging Jan Boeve in 1981 Bedrijfseconomie studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1988 haalde hij zijn doctoraaldiploma. Na het afronden van zijn studie kon Boeve meteen aan de slag bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Hier bekleedde hij diverse functies, waaronder adjunct-directeur, manager en consultant. Hij werkte twaalf jaar voor de Centrale Branchevereniging Wonen, maar in 2000 werd het tijd voor iets nieuws. Zodoende werd Boeve adjunct-directeur van NVOB (tegenwoordig Stichting BouwGarant). Na drie jaar werkzaam te zijn geweest bij NVOB, stapte Boeve over naar BouwNed om daar hoofd Ledenservice en Verenigingszaken te worden. Dit deed hij twee jaar, totdat hij in 2005 begon als directeur Brancheontwikkeling en Verenigingszaken bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland is met plusminus 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Hierna werd hij binnen Bouwend Nederland directeur Economische en Verenigingszaken. Ook was hij plaatsvervangend Algemeen Directeur. Gedurende zijn tijd bij Bouwend Nederland hield Boeve zich onder meer veel bezig met lobby en belangenbehartiging en met de ontwikkeling van een nieuwe verenigingsstructuur.

Aedes

Van september 2010 tot februari 2016 was Jan Boeve algemeen directeur van Aedes. Aedes is de koepelvereniging van woningcorporaties en behartigt zodoende de belangen van praktisch elke woningcorporatie in Nederland. De leden van Aedes beheren 2.4 miljoen woningen, wat neerkomt op 34 procent van het totale woningaanbod. De belangrijkste opdracht die Boeve van het Algemeen Bestuur van Aedes meekreeg bij zijn aanstelling, was de verdere ontwikkeling van Aedes tot een moderne en effectieve brancheorganisatie. Dit proces was reeds in gang gezet door Algemeen Directeur ad interim Aalko van der Veen. Boeve deed al ervaring op in organisatieontwikkeling bij Bouwend Nederland.

Transport en Logistiek Nederland

Per februari 2016 is Boeve directeur van Transport en Logistiek Nederland (TLN). TLN werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa door ondernemers in de transport en logistiek-sector te ondersteunen en verbinden. Daarnaast is TLN de grootste werkgeversorganisatie in deze sector die ook cao-onderhandelingen voert om haar 5.500 leden van een verantwoord cao te voorzien.

Naast het werk

Naast zijn werk bekleedt Jan Boeve ook nog enkele nevenfuncties. Zo is hij sinds december 2015 voorzitter van De Werkgevers in de Sport (WOS), de vereniging die sportorganisaties informatie, regelingen en modellen biedt. Daarnaast is hij sinds december 2016 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging Laren. Andere nevenfuncties had hij als lid van het bestuur van de Stichting Bewuste Bouwers en voorzitter van de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra.