Leon Bobbe

Leon Bobbe is sinds januari 2014 directievoorzitter van Woonstichting De Key. Bobbe werd in 1955 geboren. Hij doorliep het vwo van 1968 tot 1974 op het Haags Montessori Lyceum en studeerde van 1974 tot 1982 aan de Universiteit van Groningen.

Bestuurlijke ervaring in de volkshuisvesting

Leon BobbeLeon Bobbe is reeds 35 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Naar eigen zeggen voelt hij zich verbonden met de mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt. ‘Woonstichting De Key kan het verschil betekenen voor veel mensen.’ Kortom: Bobbe heeft veel bestuurlijke ervaring in de woningsector. Voor zijn bestuursfunctie bij De Key was hij sinds 2002 bestuurder bij woningcorporatie Dudok Wonen in Hilversum. Als bestuurder heeft hij veel aandacht voor goed wonen. Onder leiding van Bobbe heeft Dudok Wonen dan ook bijzondere herstructureringsprojecten als Liebergen en de Godelindebuurt gerealiseerd. In deze buurten stond het behoud van cultureel erfgoed centraal. Er werden veel starterswoningen gebouwd en Dudok Wonen maakte voor het eerst mogelijk dat huurders in ’t Gooi woningen konden kopen met een sociaal koopproduct. Bobbe zette zich bovendien extra in voor jongeren en doorstroming op de woningmarkt.

Woonstichting De Key

Sinds half januari is Leon Bobbe zoals gezegd bestuurder van Woonstichting De Key. De Key is een maatschappelijke organisatie die zich bezighoudt met goed en betaalbaar wonen. De corporatie is actief in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. De Key stelt zelf dat de huurder op de eerste plaats staat en dat ze werkt aan ‘versterking van de volkshuisvestelijke taak’. Hierbij zijn kwaliteit en gebiedsgerichte aanpak speerpunten. De Key bezit 37.000 woningen, bedrijfsruimtes en kantoorpanden en ontwikkelt nieuwe huur- en koopwoningen. De Raad van Commissarissen van De Key was zeer tevreden met de keuze voor Bobbe. ‘Gezien zijn ervaring gedrevenheid, kennis van het werkveld en verbindende kwaliteiten past hij uitstekend bij de ambities van De Key. Wij zijn ervan overtuigd dat hij samen met de andere directieleden de ingezette koers van De Key succesvol kan voortzetten’, stelt Frank de Grave, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Er is dan ook veel vertrouwen in dat in de toekomst de huurders goed en betaalbaar blijven wonen.

Naast het werk

Leon Bobbe doet naast zijn werk in de volkshuisvesting ook nog veel andere dingen. Zo is hij online erg actief. Hij heeft een online blog waarop hij schrijft wat hij in zijn dagelijkse werk als directievoorzitter van De Key meemaakt en overpeinst. Ook hij is hij zeer actief op Twitter. Daarnaast is hij sinds juli 2011 lid van de Raad van Toezicht van de Montessori Scholengemeenschap in Amsterdam.

Wilt u ook een achtergrondartikel op deze website? Stuur een bericht naar info@vastgoedjongens.nl.