Marco de Wilde

Marco de Wilde is de directeur-bestuurder van de woningcorporatie Veluwonen. Deze organisatie ontstond door de fusie van Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen in januari 2017. Tot die fusie was De Wilde vanaf december 2014 directeur-bestuurder van Sprengenland Wonen in Eerbeek. Een half jaar daarvoor werd De Wilde onderzoeker Reputatiemanagement bij Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Voorafgaand hieraan volgde hij in februari 2013 regiodirecteur Trees van Haarst op bij Portaal in Utrecht. Portaal is een woningcorporatie uit Midden-Nederland met woningen in onder andere Arnhem, Leiden, Amersfoort, Soest en Utrecht.

Loopbaan

Na de middelbare school ging Marco de Wilde naar de Academie voor Lichamelijke Oefening (CALO) aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Hier behaalde hij zijn hbo-graad in 1985. Maar De Wilde wilde verder studeren en dus ging hij naar de Rijksuniversiteit Utrecht. Hier haalde hij zijn propedeuse psychologie, maar hij studeerde in 1991 uiteindelijk af in onderwijskunde. Tijdens zijn studie, in 1987, werkte De Wilde als docent sport, docent psychologie, begeleider en trainer op Hogeschool Diedenoort in Wageningen. Hij hield zich ook al bezig met woningcorporaties, als manager ‘derde geldstroom’. In 1997 kwam hij terecht in de corporatiesector, toen hij manager Klant en Markt werd bij De Woonmensen, een woningcorporatie in Apeldoorn. Na zes jaar maakte De Wilde de overstap naar woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Als manager Wonen had hij de leiding over een afdeling van 80 mensen. Ook gaf hij leiding aan het project Modekwartier Klarendal. Naar eigen zeggen was het hoogtepunt de oplevering van Station Klarendal in 2007, waarin onder andere Goed Proeven is gevestigd. In de jaren die volgden vestigden steeds meer modeontwerpers zich in Klarendal.

Portaal

Na vier jaar bij Volkshuisvesting Arnhem te hebben gewerkt begon Marco de Wilde bij een andere corporatie: Portaal. Wel bleef hij in dezelfde stad, hij werd directeur van Portaal in Arnhem. Tijdens zijn functie als regiodirecteur van Portaal Arnhem begeleidde hij veel interessante projecten, waaronder de renovatie van de Maycrete-woningen en de zogeheten Kluswoningen. Bij deze beide projecten zouden de woningen eerder nog gesloopt worden. Ook begeleidde De Wilde nieuwbouwproject In de Weerd en was hij lid van de gemeentelijke Stuurgroep Maatschappelijke Zorg en de gemeentelijke Stuurgroep Krachtwijken. Daarnaast was hij voorzitter van het gemeentelijk overleg van de woningcorporaties. Na bijna zes jaar als directeur van Portaal in Arnhem te hebben gefungeerd, werd De Wilde directeur van Portaal in Utrecht. Hiermee verhuisde hij van de kleinste eenheid binnen de landelijke corporatie naar de grootste. Als regiodirecteur van de Portaal vestiging in Utrecht was hij verantwoordelijk voor ruim 18.000 woningen in Utrecht, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Bunnik. Daarnaast was hij weer lid van de Gemeentelijke Stuurgroep Maatschappelijke Zorg.

Aedes

In mei 2014 werd Marco de Wilde onderzoeker Reputatiemanagement bij Aedes. Aedes is de vereniging van woningcorporaties. Kort gezegd houdt het in dat deze organisatie de belangen van praktisch elke sociale woningcorporatie in Nederland behartigt. De Wilde nam vervolgens in december 2014 de taken over van Dick de Man en fungeerde als directeur-bestuurder van de stichting Sprengenland Wonen in Eerbeek. Sinds januari 2017 is hij directeur-bestuurder van de woningcorporatie Veluwonen. Deze organisatie bestaat uit de gefuseerde woningstichtingen Brummen en Sprengenland Wonen. Veluwonen beheert 4.000 huizen die worden verhuurd in de gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden. Veluwonen renoveert woningen om dit ‘nul-op-de-meter woningen’ te maken. Deze woningen wekken net zoveel energie op als er wordt verbruikt en zijn daarom energieneutraal.