Marco Meerdink

Marco Meerdink werd geboren in 1958 en is voorzitter van de Raad van Bestuur van Careyn, organisatie voor thuiszorg, verpleging, verzorging en maatschappelijke dienstverlening. Hiervoor was hij onder andere bestuursvoorzitter van woningcorporatie Woonzorg Nederland (WZN) en CEO van zorgconcern Espria.

Studie

Marco Meerdink doorliep het vwo op Gemeentelijke Scholengemeenschap (GSG) Emmen. Hierna, in 1976, startte Meerdink aan de studie geneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studententijd was Meerdink lid van het Groninger studentencorps Vindicat. In 1986 behaalde hij zijn artsexamen. Na zijn geneeskundestudie specialiseerde Meerdink zich in bestuur en management, onder meer aan de Harvard Business School. Direct na zijn studie begon Meerdink zijn carrière als hoofd van de medische/paramedische dienst in het Canisiusziekenhuis.

Carrière

Hierna ging Marco Meerdink in 1988 aan de slag bij het onafhankelijk adviesbureau Twynstra Gudde. Voor de Twynstra en Gudde Groep was hij tot 2003 werkzaam als adviseur, interim manager, partner en directeur. In maart van datzelfde jaar maakte hij de overstap naar GGZ Dijk en Duin, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar hij lid was van de Raad van Bestuur. Na vijf jaar in het bestuur van GGZ Dijk en Duin ging hij werken bij de Parnassia Bavo Groep, eveneens een instelling voor geestelijke gezondheid. Hier had hij verscheidene bestuursfuncties. Naast zijn bestuurswerk in de geestelijke gezondheidzorg was Meerdink ook zes jaar bestuurslid van het PZFW (Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn), voorheen PGGM. Meerdink werkte tot eind 2009 bij Parnassia Bavo Groep.

Woonzorg Nederland (WZN) & Espria

Per februari 2010 werd Marco Meerdink CEO van Espria en Woonzorg Nederland (WZN). Espria is een zorgconcern dat bestaat uit Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans, De Kraamvogel en PartiCura. Woonzorg Nederland is een van de grootste Nederlandse woningcorporatie die actief is in huisvesting voor 55-plussers en mensen met een beperking.

Careyn

Naast de oprichting van ‘Marco Meerdink Advies’ werd Meerdink in januari 2017 associate partner van strategie- en innovatiebureau BeBright, een snelgroeiend bureau dat zich inzet om de vitaliteit van organisaties en de samenleving te versterken. Beide functies heeft Meerdink tot mei 2017 vervuld, waarna hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Careyn werd in juni van datzelfde jaar. Careyn is een maatschappelijke onderneming die zich voor de gezondheid en het welzijn van haar klanten inzet samen met vrijwilligers, mantelzorgen en buurt- en wijkbewoners. De aanpak is persoon en dichtbij, want samen werkt het beter.

Toekomst

In een interview in mei 2014 sprak Marco Meerdink zich uit over de hervorming van de langdurige zorg: ‘Wij van de zorg moeten meer op de achtergrond blijven en onze handen langer op de rug houden. Wij moeten in dit land een knop omzetten. Want burgers willen ruimte hebben. Ze willen langer zelf over hun leven beschikken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ze willen ook dat je recht doet aan de talenten van mensen die te snel worden afgeschreven. Daar moet de zorgsector op inspelen.’ Kortom: Meerdink pleit ervoor dat mensen niet langer klein worden gehouden.

Wilt u ook een achtergrondartikel op deze website? Stuur een bericht naar info@vastgoedjongens.nl.