Rob Haans

Rob Haans is sinds oktober 2013 bestuursvoorzitter van woningcorporatie de Alliantie. Hij volgde daarmee Jim Schuyt op die met pensioen ging. Maar wie is Rob Haans precies?

Studie

Rob Haans werd in 1961 geboren in Rotterdam. Hij groeide op in Utrecht. Na de middelbare school ging Haans bedrijfskunde studeren aan de Nyenrode Business Universiteit. Daar behaalde hij in 1983 zijn Bachelor of Business Administration. Hierna vervolgde hij zijn studie met een master bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, alwaar hij drie jaar later zijn doctorandus- oftewel mastertitel behaalde. Maar na zijn studie belandde Haans zeker niet meteen in de corporatiesector. Hij had verschillende functies in verschillende branches. Zo werkte hij in de uitgeefsector, maar ook in de verzekeringsbranche.

Loopbaan

Rob Haans werkte na zijn studie eerst vier jaar voor Aegon, waar hij zich bezighield met sales & management rondom hypotheken. Hierna ging hij bij een heel ander bedrijf aan de slag, namelijk het Nederlands Omroepproductie Bedrijf. Daar was hij ‘Business unit manager tv’. Dit deed hij van 1990 tot 1996, tot het weer tijd werd voor iets nieuws. Haans ging zijn bedrijfskundige kennis weer inzetten bij een ander bekend bedrijf, te weten TNT. Voor TNT hield hij zich bezig met strategie, ontwikkeling en management van België. Na TNT werkte Haans als senior consultant bij KPN. In 2001 maakte Haans de overstap naar de uitgeefsector. Hij was directeur van onder meer WPG Uitgevers en directeur-uitgever van de Volkskrant. Daarnaast zat hij in het bestuur van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) binnen het Nederlands Uitgeef Verbond, was hij bestuursvoorzitter van stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) en lid van het bestuur van Amsterdam Wereldboekenstad.

Woningcorporaties: De Key en de Alliantie

Nadat Haans tussen 2001 en 2010 heel actief was in de boekenwereld, begon hij in 2010 als zelfstandig interimmanager/adviseur voor de Nederlandse Publieke Omroep. Na dit een aantal maanden gedaan te hebben, kwam Haans begin 2011 als nieuwkomer in de corporatiesector terecht bij de Amsterdamse woningstichting De Key. Voor deze corporatie kreeg Haans de opdracht om een nieuwe koers uit te zetten. Er zou onder zijn leiding een reorganisatie plaatsvinden. De bedrijfskundige spande zich in voor het financieel herstel en de herpositionering van de woningcorporatie en de reorganisatie was succesvol. In 2013 maakte Haans de overstap naar woningcorporatie de Alliantie. Per 1 oktober 2013 werd Rob Haans, na bijna drie jaar bestuurder van woningcorporatie De Key te zijn geweest, de nieuwe topman van woningcorporatie de Alliantie. De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het noorden van de Randstad. Het is één van de grootste woningcorporaties van Nederland. Haans zit sinds 2012 ook in het bestuur van Aedes, de vereniging voor woningcorporaties.

Wilt u ook een achtergrondartikel op deze website? Stuur een bericht naar info@vastgoedjongens.nl.